...در اینه ای که حسی سه گانه داشت
علی جعفرپور
قالب وبلاگ

من یه ایرانی افغانی ترک آمریکاییم // یه روسم عربم چینییم آفریقاییم
من یه یهودی زرتشتی مسیحی بهاییم // هندو مسلمونمو بی مذهبمو بوداییممن یه درد مشترکم فریاد کن منو // دیوارو بشکن ـو بیرون بزن از این تنو

رها شو رها شو تو وسعت دنیا رها شو // با هر رنگ پوستی و زبونی هم صدا شو

[ شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:44 ] [ علی جعفر پور ]
و اکنون....................؟؟؟ بعد۲سال من اومدم
[ شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:31 ] [ علی جعفر پور ]

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

اشعار عاشقانه شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است …

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
به پرواز
شک کرده بودم
به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال
خمیده بود…
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
در نگاه ات همه ی مهربانی هاست:
قاصدی که زندگی را خبر می دهد.
و در سکوت ات همه ی صداها:
فریادی که بودن را تجربه می کند.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
تـن تـو آهـنگی است
و تـن من کلمه ای است
که در آن می نـشیند
تا نـغمه ای در وجود آیـد
سروده ی که تـداوم را می تـپد
در نگاهت همه ی مهـربـانی هاست:
قـاصدی که زنـدگی را خبر می دهد.
و در سکـوتـت همه صداها
فـریـادی که بـودن را
تـجربـه می کـند.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
شانه ات مجاب ام می کند
در بستری که عشق
تشنه گی ست
زلال شانه های ات
هم چنان ام عطش می دهد
در بستری که عشق
مجاب اش کرده است.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
دست ات را به من بده
دست های تو با من آشناست
ای دیر یافته با تو سخن می گویم
به سان ابر که با توفان
به سان علف که با صحرا
به سان باران که با دریا
به سان پرنده که با بهار
به سان درخت که با جنگل سخن می گوید
زیرا که من
ریشه های تورا دریافته ام
زیرا که صدای من
با صدای تو آشناست.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
عـشق
خـاطره یی ست به انتـظار ِ حـدوث و تـجـدد نـشسته٬
چـرا کـه آنـان اکـنون هـر دو خـفـته انـد.
در ایـن سوی بـستر
مـردی و
زنـی
در آن سـوی.

تــندبـادی بـر درگـاه و
تـندبـاری بـر بـام.
مـردی و زنـی خـفته.
و در انتـظار ِ تـکرار و حـدوث
عــشقی
خـسته.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
کیستی که من
این گونه
به اعتماد
نام ِ خود را
با تو می گویم …
کلید ِ خانه ام را
در دست ات می گذارم…
نان ِ شادی های ام را
با تو قسمت می کنم!
به کنارت می نشینم و
بر زانوی تو
این چنین آرام …
به خواب می روم ؟
کیستی که من
این گونه به جد
در دیار ِ رویاهای خویش
با تو درنگ می کنم ؟
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
لمسِ تن تو
شهوت است و گناه
حتی اگر خدا عقدمان را ببندد
داغیِ لبت ، جهنم من است
حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند
هم آغوشی با تو ، هم خوابگیِ چرک آلودی ست
حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد…
فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است
حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس
خاتون من
حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ،
یک بوسه یک نگاه حتی ـ حرامم باد
اگر تو عاشق من نباشی…
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
بلبل من! نوای تو خواهم

عمر را در هوای تو خواهم

زندگی را برای تو خواهم

تو بپائی اگر من نپایم .
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
بودی آن عهدها خاکبیزان

میخرامیدی افتان و خیزان

من بدنبال تو اشکریزان

تا که در پای تو سر بسایم
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
بیابان را، سراسر، مه فرا گرفته است
چراغ قریه پنهان است
موجی گرم در خون بیابان است
بیابان، خسته
لب بسته
نفس بشکسته
در هذیان گرم عرق می ریزدش آهسته
از هر بند

بیابان را سراسر مه گرفته است می گوید به خود عابر
سگان قریه خاموشند
در شولای مه پنهان، به خانه می رسم گل کو نمی داند مرا ناگاه
در درگاه می بیند به چشمش قطره
اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت:
بیابان را سراسر مه گرفته است… با خود فکر می کردم که مه، گر
همچنان تا صبح می پائید مردان جسور از
خفیه گاه خود به دیدار عزیزان باز می گشتند

بیابان را
سراسر
مه گرفته است
چراغ قریه پنهانست، موجی گرم در خون بیابان است
بیابان، خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه عرق می ریزدش
آهسته از هر بند…
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
یادم آید یکی نیمه شب بود
در تن و جان تو سوز تب بود
جان من زین مصیبت بلب بود
شاهدم گریه ها یهایم .
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
بی خبر بودی از زاری من
غافل از رنج بیداری من
فارغ از درد و غمخواری من
و آنهمه ندبه و ناله هایم .
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
من کیم؟ گنج مهر و وفایم
من کیم؟ آسمان سخایم
من کیم؟ چهره یی آشنایم
مادرم، جلوه گاه خدایم
من کیم؟ عاشق روی فرزند
جان من پر کشد سوی فرزند
بر نخیزد دل از کوی فرزند
عاشقم، عاشقی مبتلایم
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
من ز دنیا، تو را برگزیدم
رنج بی حد بپایت کشیدم
تا شود سبز، باغ امیدم ـ
جان ز تن رفت و نیرو ز پایم .
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

شعر های عاشقانه از شاملو

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
مجال

بی رحمانه اندک بود و

واقعه
سخت
نامنتظر.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
از بهار
حظّ ِ تماشایی نچشیدیم،
که قفس
باغ را پژمرده می کند.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو
از آفتاب و نفس
چنان بریده خواهم شد
که لب از بوسه ی ناسیراب.
برهنه
بگو برهنه به خاک ام کنند
سراپا برهنه
بدان گونه که عشق را نماز می بریم، ــ
که بی شایبه ی حجابی
با خاک
عاشقانه
در آمیختن می خواهم.
اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

شعر های عاشقانه از شاملو

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

قصد من فریب خودم نیست,دل پذیر!
قصد من
فریب خودم نیست.

اگر لب ها دروغ می گویند
از دست های تو راستی هویداست
و من از دست های توست که سخن می گویم.

دستان تو خواهران تقدیر من اند.
از جنگل سوخته از خرمن های باران خورده سخن می گویم
من از دهکده ی تقدیر خویش سخن می گویم.

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

آه ، تو می دانی
می دانی که مرا
سر ِ بازگفتن ِ بسیاری حرف هاست .
هنگامی که کودکان
در پس ِ دیوار ِ باغ
با سکه های فرسوده
بازی ِ کهنه ی زنده گی را
آماده می شوند .
می دانی
تو می دانی
که مرا
سر ِ باز گفتن کدامین سخن است
از کدامین درد ….

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

چه راه ِ دور !
چه راه ِ دور ِ بی پایان !
چه پای لنگ !
نفس با خسته گی در جنگ
من با خویش
پا با سنگ !
چه راه ِ دور
چه پای لنگ !

اشعار عاشقانه شاملو,شعرهای شاملو

[ شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:26 ] [ علی جعفر پور ]

                                

..اصغرفرهادی جایزه ی بهترین فیلم خارجی اسکار رادر اغوش گرفت..

[ شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 16:1 ] [ علی جعفر پور ]

در پی بی احترامی یکی از کارمندان دانشگاه آزاد کاشمر به استاد محمدی ،یکی از اساتید با سابقه ی عمران ساعت ۱۲ روز یکشنبه عده ای از دانشجویان به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان طی تجمعی در دانشگاه این عمل وقیحانه را محکوم کرده و خواستار رسیدگی مسئولین دانشگاه به این بی حرمتی شدند.

به گزارش "تی جی دیلی" در این تجمع که از جلوی ساختمان آموزشی واحد شروع شد دانشجویان با سر دادن شعارهایی از قبیل :"مسئول بی کفایت اخراج باید گردد"و "دانشجو می میرد،ذلت نمی پذیرد" به سوی مجتمع فرهنگی امام صادق (ع) دانشگاه حرکت کردند و خواستار حضور دکتر جعفری ، ریاست واحد برای پاسخگویی به این عمل شدند که با حضور دکتر جعفری،دانشجویان با سر دادن شعارهای تند به سوی ساختمان آموزشی باز گشتند،در ادامه این تجمع دانشجویی آقای فرهنگی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کاشمر به همراه تنی از نمایندگان دانشجویان ،در جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه و معاونانش خواستار پیگیری این قضیه و رسیدگی به خواسته های صنفی به حق دانشجویان شدند.

در پایان این جلسه که حدود یک ساعت به طول انجامید دکتر جعفری با حضور در میان دانشجویان قول مساعد برای رسیدگی به خواسته هایشان را داد.

در پایان این تجمع اعتراض آمیز دانشجویان با صدور  بیانیه ای ضمن بیان خواسته های صنفی شان اعلام کردند تا رسیدگی به وضعیت کارمند خاطی با ۱۵ دقیقه تاخیر در سر کلاسها حاضر می شوند.  

 

متن کامل بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کاشمر

در حالی که دیری از هفته بزرگداشت مقام استاد نمی گذرد و در هفته بزرگداشت دانشگاه آزاد قرار داریم ، اینچنین کارمند دانشگاه به خود اجازه می دهد که با بی احترامی به استاد با سابقه این دانشگاه، استاد محمدی و گلاویز شدن با ایشان، حرمت استاد را بشکند و اینگونه قلب اساتید و دانشجویان را جریحه دار کند.

این اولین بار نیست که در این دانشگاه حرمت استاد و دانشجو نادیده گرفته می شود و هیچ ترتیب اثری از سوی مسئولین دانشگاه داده نمی شود.

اما این بار دانشجویان آگاه این دانشگاه در حرکتی خود جوش در تجمع اعتراض آمیزی این حرکت وقیحانه را محکوم کردند، و ما نیز همگام با دیگر دانشجویان این واحد ضمن محکوم کردن این عمل خواسته های دانشجویان تجمع کننده را به شرح زیر بیان می کنیم:

1- ریاست و مسئولین دانشگاه باید ضمن محکوم نمودن این عمل مذموم، هر چه سریعتر نسبت به مشخص شدن وضعیت شخص خاطی اقدام نمایند.

2- ما دانشجویان این دانشگاه ضمن اعلام صنفی بودن این اعتراضات خواهان اکرام هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان در این واحد هستیم.

3- ما دانشجویان خواهان این هستیم که ریاست و معاونین واحد ضمن برگزاری جلساتی با نمایندگان تشکل ها و دانشجویان به مشکلات و خواسته های به حق دانشجویان رسیدگی نمایند.

4- از ریاست دانشگاه انتظار داریم که به وعده هایی که به نمایندگان دانشجویان حین برگذاری تجمع داده اند پایبند بوده و در جهت رسیدگی به خواسته های تجمع کنندگان اقدامات لازم را انجام دهد.

5- از مسئولین واحد می خواهیم که به تشکل های دانشجویی واحد آنگونه که در خورشان است بها داده و فضا را برای فعالیت بیشتر تشکل ها مساعد سازند.

در پایان از تمامی دانشجویان فهیمی که با حضور در این تجمع شعور دانشجویی و همبستگی صنفی خود را نشان دادند تشکر کرده و خواستار پیگیری خواسته های به حق دانشجویان هستیم.

 

و السلام علی من تبع الهدی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کاشمر

             ۳۰ اردیبهشت ماه 1386

 

بیانیه شماره ۲ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در رابطه با حوادث اخیر دانشگاه

طی یک هفته گذشته حوادثی در دانشگاه آزاد کاشمر رخ داد که اگر چه برخی زوایای تاریک داشت ، اما بیش از همه اتحاد ، همبستگی و شعور دانشجویان را بر همه ، دوست و دشمن نمایان گرداند.

ما نیز بر خویشتن می بالیم که عضو تشکلی هستیم که دانشجویانی اینگونه متحد ، فرهیخته و با شعور در آن حضور دارند که در دفاع از حریم اساتید خود در چارچوب قانون حاضر می شوند اما به هیچکس اجازه سوء استفاده از این احساسات پاک و شعور مدارانه را نمی دهند.

و اما در حال حاضر که مسئولین دانشگاه در صدد جبران مافات و برآوردن مطالبات به حق دانشجویان بر آمده اند،از عزیزان دانشجو انتظار داریم که در جهت جلوگیری از سوء استفاده مغرضانه جریانهای فرصت طلب که در صدد سرکوب این حرکت خود جوش و یا در پی ماهی گیری از آب گل الود هستند،از هرگونه تجمع در روزهای آینده در محیط دانشگاه جدا خودداری نمایند تا به این افراد نشان دهیم که به احدی اجازه موج سواری روی این موج برخواسته از فطرت پاک دانشجویان را نمی دهیم.

در پایان از همه دانشجویان فهیم واحد تشکر نموده و خاطر نشان می کنیم تا هنگامی که این اتحاد و آگاهی میان عزیزان دانشجو وجود دارد هیچ آسیبی به تحقق شعار « همبستگی صنفی،همگرایی فکری،جنبش دانشجویی» نمی رسد. 

والسلام علی من تبع الهدی 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

 ۵ - خرداد ماه

[ شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹ ] [ 10:35 ] [ علی جعفر پور ]

رييس دادگستري کاشمر:
 دانشگاه آزاد اسلامي نيروهاي متخصص و متعهدي را تحويل ايران اسلامي داده است 
رييس دادگستري کاشمر اعلام کرد: دانشگاه آزاد اسلامي توانسته نيروهاي متخصص و متعهدي را تحويل ايران اسلامي بدهد.
احيايي: دانش آموختگان اين دانشگاه نيروهاي ارزشي و فاضل هستند که در عرصه هاي مختلف متصدي امور مديريتي هستند
به گزارش "ايسکانيوز" احيايي در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر گفت: دانش آموختگان اين دانشگاه نيروهاي ارزشي و فاضل هستند که در عرصه هاي مختلف متصدي امور مديريتي هستند.
وي با تاکيد بر اين که دانشگاه آزاد اسلامي نقشي موثر در تربيت نيروي انساني دارد افزود : به سهم خود از تلاش اين مجموعه تشکر مي کنم.هم اکنون شاهد همکاري نهادها و سازمان هاي مختلف با دانشگاه هستيم و خود را نيازمند ارشادات مراکز علمي مي دانيم.
وي با اشاره به وجود رشته حقوق در واحد کاشمر براي همکاري با دانشگاه برابر بخش نامه هاي موجود و اختيارات تفويض شده در اموري چون برگزاري کارگاه هاي آموزشي و نشست هاي علمي مشترک اعلام آمادگي کرد. به گزارش ايسکانيوز، رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر نيز در اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي 7 تير قوه قضاييه را نهادي موثر در تامين آرامش رواني و استقرار امينت پايدار در کشور دانست.
رييس دادگستري کاشمر گفت: دانشگاه آزاد اسلامي در سطح کشور به دنبال ايجاد تعاملات مثبت با ارگان ها و نهادهاي مختلف است و در همين راستا با توجه به اختصاص 5 درصد شهريه هر دانشجو به امور پژوهشي آماده همکاري با دادگستري در انجام امور تحقيقاتي و مطالعاتي و همچنين برگزاري جلسات علمي و کارگاه هاي آموزشي است.
دکتر محمد جعفري رييس واحد کاشمر در ادامه به ارايه گزارشي از وضعيت رشته حقوق در واحد کاشمر پرداخت و ابراز اميدواري کرد در آينده اي نه چندان دور شاهد ايجاد مقطع کارشناسي اين رشته در واحد کاشمر باشيم.

[ دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 12:44 ] [ علی جعفر پور ]
تصوير اصلي را ببينيدتصوير اصلي را ببينيدhttp://www.flickr.com/photos/motalaei/2248408785/
[ جمعه دوم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 12:16 ] [ علی جعفر پور ]
شیرین عبادی چندین بار در سال‌های اخیر تهدید به مرگ شده‌است. آخرین تهدید در فروردین ماه ۱۳۸۷ اتفاق افتاد. او در ا

شیرین عبادی چندین بار در سال‌های اخیر تهدید به مرگ شده‌است. آخرین تهدید در فروردین ماه ۱۳۸۷ اتفاق افتاد. او در این خصوص به فرمانده نیروی انتظامی ایران شکایت کرده و خواستار پیگیری قضایی آنها شد. متن نامه‌ها به این شرح بود: [۶]

  • «شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است» (۱۵ فروردین ۱۳۸۷) [۷]
  • «خانم شیرین عبادی به تو گفتیم رفتار غیراسلامی و منطبق با رفتار بهائیت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجیان و بهائیان ادامه دادی. دخترت را هم در این راه وارد کردی او را خواهیم کشت که بدانی. توجه کن.» (این نوشته به امضای انجمن ضدبهائیت رسیده بود) [۸]
  • «سرکار خانم شیرین عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشید. چندی است که در خارج از کشور به‌رغم اغماض‌های صورت گرفته نسبت به خیانت‌های شما، اقدام به سخن پراکنی می‌نمایید برای آخرین‌بار اخطار می‌گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نمائید وگرنه انتقام خیانت به کشور و اسلام را خواهید گرفت.» [۹]

در همین رابطه محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد تا فورا اقدام‌های لازم را برای تامین امنیت و رفع نگرانی خانم عبادی انجام دهد.[۱۰]

شیرین عبادی در مصاحبه با "زود دویچه تسایتونگ" گفته است:.[۱]

...و من پس ازانجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصه حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت.

س: موضوع لیست ترور چیست ؟

عبادی: بطور اتفاقی. من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک بکنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای دری نجف آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت.[۲]

ین خصوص به فرمانده نیروی انتظامی ایران شکایت کرده و خواستار پیگیری قضایی آنها شد. متن نامه‌ها به این شرح بود: [۶]

  • «شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است» (۱۵ فروردین ۱۳۸۷) [۷]
  • «خانم شیرین عبادی به تو گفتیم رفتار غیراسلامی و منطبق با رفتار بهائیت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجیان و بهائیان ادامه دادی. دخترت را هم در این راه وارد کردی او را خواهیم کشت که بدانی. توجه کن.» (این نوشته به امضای انجمن ضدبهائیت رسیده بود) [۸]
  • «سرکار خانم شیرین عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشید. چندی است که در خارج از کشور به‌رغم اغماض‌های صورت گرفته نسبت به خیانت‌های شما، اقدام به سخن پراکنی می‌نمایید برای آخرین‌بار اخطار می‌گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نمائید وگرنه انتقام خیانت به کشور و اسلام را خواهید گرفت.» [۹]

در همین رابطه محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد تا فورا اقدام‌های لازم را برای تامین امنیت و رفع نگرانی خانم عبادی انجام دهد.[۱۰]

شیرین عبادی در مصاحبه با "زود دویچه تسایتونگ" گفته است:.[۱]

...و من پس ازانجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصه حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت.

س: موضوع لیست ترور چیست ؟

عبادی: بطور اتفاقی. من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک بکنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای دری نجف آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت.[۲]

[ جمعه دوم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 12:12 ] [ علی جعفر پور ]
[ جمعه دوم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 12:9 ] [ علی جعفر پور ]
مردی که در یک شهر دیگر و بدور از همسرش کار میکرد روزی به همسرش چنین نوشت : عزیزم این ماه نمیتوانم حقوقم را برایت بفرستم بجایش ۱۰۰ تا بوسه برایت می فرستم ! عشق تو ! همسرش بعد از چند روز اینگونه جواب داد: ‌عزیزم از اینکه ۱۰۰ بوسه برای من فرستادی نهایت تشکر را می کنم.ریز هزینه ها: 1.با شیر فروش به ۲ بوس به توافق رسیدیم. 2.معلم مدرسه بچه ها با ۷ بوس به توافق رسیدیم. 3.صاحب خانه هر روز می اید و ۳-۲ بوس از من می گیرد. 4.با سوپر مارکتی فقط با بوس به توافق نرسیدیم بنابرین من ایتم های دیگری به او دادم. 5.سایر موارد ۴۰ بوس. نگران من نباش...هنوز ۳۵ بوس دیگر برایم باقی مانده که امیدوارم بتوانم تا اخر این ماه با ان به سر کنم. ایا می توانم برنامه بصورت فوق برای ماه بعد تنظیم کنم؟ لطفا من را راهنمایی کن !!!
[ چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸ ] [ 13:5 ] [ علی جعفر پور ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

  • وی جی وای ام
  • گریزون
  • پیچک